ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Επεμβατική Ενδοσκόπηση Πεπτικού Συστήματος

Του Στέφανου Μπασιούκα  Βιοκλινική Αθηνών

Γαστρεντερολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με παθήσεις του πεπτικού συστήματος, που περιλαμβάνει τα όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα (οισοφάγος, στομάχι, λεπτό/παχύ έντερο, ορθό) καθώς και τα όργανα-αδένες που επικουρούν στις λειτουργίες της πεπτικής οδού όπως το ήπαρ, χοληφόρο σύστημα, χοληδόχος κύστη και πάγκρεας. 

Ο Γαστρεντερολόγος ως εξειδικευμένος ιατρός στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος διαθέτει, εκτός από την απαραίτητη γνώση της παθολογίας του πεπτικού συστήματος, τη δυνατότητα της μακροσκοπικής επισκόπησης, διά της ενδοσκόπησης με ειδικά βιντεοσκοπικά μηχανήματα, των οργάνων του γαστρεντερικού σωλήνα (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, εντεροσκόπηση).

Οι σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας της εικόνας και της δομής των ενδοσκοπίων έχουν οδηγήσει τον Γαστρεντερολόγο στην εφαρμογή ενδοσκοπικών μεθόδων που περιλαμβάνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων ακόμα και στο ηπατο-χοληφόρο σύστημα που αποτελείται από σωληνώδεις δομές που δεν ξεπερνούν τα 3 έως 7 χιλιοστά σε διάμετρο!!

Ο Γαστρεντερολόγος-Eνδοσκόπος πλέον είναι σε θέση να διαγνώσει με μεγάλη ακρίβεια και με ιστολογική τεκμηρίωση, με τη λήψη βιοψιών υπό άμεση όραση των βλαβών του πεπτικού σωλήνα, το σύνολο των γαστρεντερολογικών παθήσεων αλλά και να προβεί σε ένα πλήθος θεραπευτικών επεμβατικών μεθόδων με τη χρήση ειδικών υλικών μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενδοσκόπησης τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο επεμβατικό κομμάτι έχουν φέρει μια νέα τάξη πραγμάτων στον τομέα της γαστρεντερολογίας που πλησιάζει την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Ιδίως η εξέλιξη της επεμβατικής ενδοσκόπησης του πεπτικού σωλήνα αρχίζει διεθνώς να χαρακτηρίζεται με τον όρο προηγμένη ενδοσκοπική διαυλική χειρουργική (New NOTES – Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery).

Η ενδοσκόπηση περνάει από τον κλασσικό της ενδοαυλικό χώρο (οισοφάγος, στομάχι, παχύ έντερο) σε ένα τρίτο διάστημα (υποβλεννογόνιος, μυϊκός χιτώνας) και επεκτείνεται υπό όρους στον περιτοναϊκό χώρο. Μερικά χρόνια πριν αυτό θα ακουγόταν αδιανόητο….

Όλες οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις γίνονται μεσω ενός ενδοκοπίου (γαστροσκόπιο, κολονοσκόπιο) δια του στόματος ή του ορθού χωρίς τομές από την κοιλιά!

Η εξέλιξη της εικόνας σε υψηλής ευκρίνειας με οπτική μεγέθυνση του ιστού έως και 115 φορές και η εφαρμογή θεραπευτικών μεθόδων με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα έχει οδηγήσει μεγάλα κέντρα αναφοράς του εξωτερικού στην ανάπτυξη τμημάτων Προχωρημένης Επεμβατικής Ενδοσκόπησης.

Παθήσεις όπως πολυποειδείς βλάβες εντέρου >5εκ, πρώιμος γαστρικός καρκίνος, πρώιμος καρκίνος οισοφάγου, πρώιμο αδενοκαρκίνωμα σε έδαφος Barrett, αχαλασία οισοφάγου, υποβλεννογόνιοι όγκοι οισοφάγου, στομάχου, 12/λου κα, πλέον αντιμετωπίζονται υπό ογκολογικές ενδείξεις ενδοσκοπικά ή σε συνδυασμό με τη λαπαροσκοπική χειρουργική με τεχνικές με όπως ESD (ενδοσκοπική υποβλεννογίος διατομή, STER (υποβλεννογόνιος καναλιδιακή ενδοσκοπική εκτομή), EFTR (ενδοσκοπική ολικού πάχους εκτομή), POEM (διαστοματική ενδοσκοπική μυοτομή), LECS (λαπαροσκοπική – ενδοσκοπική συνδυασμένη χειρουργική).

Στην Ελλάδα η διενέργεια επεμβατικής ενδοσκόπησης πραγματοποιείται σχεδόν εξ’ολοκλήρου τόσο στον δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομές σε ενδοσκοπικές μονάδες που καλύπτουν περιστατικά κυρίως διαγνωστικής φύσης όπως γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, χωρίς να πληρούνται άριστα όλοι οι κανόνες ασφάλειας προηγμένων τεχνικών όπως διασωλήνωση, επείγον ή εκλεκτικό χειρουργείο σε σύνθετες περιπτώσεις.

Για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο η Βιοκλινική Αθηνών προχωρά στη δημιουργία μιας πρότυπης μονάδας Προχωρημένης Επεμβατικής Ενδοσκόπησης σε εξειδικευμένη ενδο-χειρουργική αίθουσα υπό τα διεθνή πρότυπα. Η νέα μονάδα λειτουργεί με τον αρτιότερο ενδοσκοπικό εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος παγκοσμίως υπό την υποστήριξη της εταιρείας Olympus Corporation, Tokyo, Japan (Proton SA).

Έτσι οι Έλληνες ασθενείς θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν τη φροντίδα αλλά και την εφαρμογή πρωτοπόρων επεμβάσεων που γίνονται σε μεγάλα κέντρα αναφοράς του εξωτερικού. Μια τέτοια επένδυση στην σημερινή Ελλάδα είναι εφικτή λόγω κυρίως της άριστης γνώσης και εκπαίδευσης των Ελλήνων ιατρών σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού αλλά και της αποφασιστικότητας του ομίλου της Βιοιατρικής να θέσει νέα standards στην εξειδικευμένη ιατρική τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Στην νέα μονάδα Προχωρημένης Επεμβατικής Ενδοσκόπησης της Βιοκλινικής Αθηνών, πραγματοποιούνται ενδοσκοπικές επεμβάσεις όπως ενδοσκοπική Υποβλεννογόνιος εκτομή πρώιμων κακοήθων νεοπλασμάτων του οισοφάγου, στομάχου και παχέος εντέρου (ESD) χωρίς χειρουργική εκτομή του οργάνου, ενδοσκοπική εκτομή και θερμοκαυτηρίαση σε οισοφάγο Barrett (EMR-L, RF), ενδοσκοπική αντιμετώπιση της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης (ARMS, GERD-X®), ενδοσκοπική εκτομή υποβλεννογόνιων όγκων πεπτικού (καρκινοειδή, στρωματικοί όγκοι-GIST), ενδοσκοπική μυοτομή σε αχαλασία οισοφάγου (POEM), αντιμετώπιση λιθίασης και καρκίνου χοληφόρου συστήματος και παγκρέατος (ERCP, Χοληδοχοσκόπηση-SpyGlass™ με λιθοτριψία), ενδοσκοπική γαστροπλαστική για παχυσαρκία (Apollo Overstitch®), ενδοσκοπική συρραφή σε επιπλοκές βαριατρικών επεμβάσεων (Apollo Overstitch®), συνδυαστική ενδοσκοπική – χειρουργική αντιμετώπιση βλαβών στομάχου και 12/λου (LECS).

Oι παραπάνω τύποι επεμβάσεων ακολουθούνται με βάση τις ενδείξεις ανά περίπτωση και βάση επιστημονικών κριτηρίων όπως αυτά τίθενται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των ενδοσκοπικών εταιρειών της Αμερικής (ASGE), Ευρώπης (ESGE) και Ιαπωνίας (JGES).

 

Μπασιούκας Στέφανος M.D.
Γαστρεντερολόγος – Eπεμβατικός Ενδοσκόπος

Εξειδικευμένος στην ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
Πεπτικού σωλήνα (EMR, ESD) και Χοληφόρoυ συστήματος (ERCP, Cholangioscopy)

Εξειδικευμένος στο:

Shizuoka Cancer Center, Nagaizumi-Cho, Shizuoka, Japan
Kitasato University East Hospital, Sagamihara, Kanagawa, Japan

2018-05-09T12:06:00+00:00