ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501
Loading...
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2022-10-17T11:37:35+00:00

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζαγοριανάκος Αντώνιος

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού είναι ενταγμένη λειτουργικά στο Νεφρολογικό Τμήμα της Κλινικής, που διαθέτει 18 κλίνες νοσηλείας. Η Μ.Τ.Ν. διαθέτει 18 μηχανήματα τεχνητού νεφρού και λειτουργεί καθημερινά σε 3 βάρδιες. Η Μ.Τ.Ν. και το Νεφρολογικό Τμήμα της Κλινικής, παρέχουν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη παρακολούθηση υψηλής ποιότητας σε χρόνια και οξεία περιστατικά νεφρικής ανεπάρκειας, ενώ παρέχουν και σημαντικές υπηρεσίες πρόληψης.

Η Μονάδα Τεχνnτού Νεφρού τnς Βιοκλινικής Αθηνών, πλήρως ανακαινισμένn, στεγάζεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο φωτεινό χώρο,εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Διαθέτει το πιο έγκυρο σύστnμα επεξεργασίας νερού, παρέχοντας με ασφάλεια νερό άριστnς ποιότnτας.

Τα νέας γενιάς μηχανήματα επιτρέπουντnν εφαρμογήόλων των σύγχρονων μεθόδων αιμοκάθαρσnς με ακρίβεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότnτα.

Στον ίδιο όροφο στεγάζεται και n σύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, n οποία διασφαλίζειτnν αντιμετώπισn οποιουδήποτε επείγοντος περιστατικού.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η μονάδα διαθέτει:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Μ.Τ.Ν. διαθέτει 18 υπερσύγχρονα μnχανήματα αιμοκάθαρσnς με δυνατότnτα:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Ιατρικό και Νοσnλευτικό προσωπικό, με τn μακρόχρονn πείρα και εξειδίκευσn στο χώρο τnς αιμοκάθαρσnς, εγγυάται την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφοσίωση και ασφάλεια σε 24ωρn βάση.

Η εμπειρία σε συνδυασμό με τnν προσωπική επαφή συνθέτουν τn φροντίδα με ανθρώπινο πρόσωπο, στnν οποία έχει nαράδοσn n ΒιοΚλινική Αθηνών.

«Στόχος μας η προσφορά των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών μας σε νεφροπαθείς με επαγγελματισμό και ταυτόχρονα με πνεύμα φιλικό και ανθρώπινο.»

Την περίοδο της πανδημίας λαμβάνεται πρόνοια για αιμοκάθαρση ασθενών με δυνατότητα απομόνωσης και εφαρμόζονται όλα τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Βιοκλινικής Αθηνών βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, με εύκολη πρόσβαση και σε μικρή ακτίνα από κεντρικά ξενοδοχεία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Συνεργάτες Ιατροί